Varstvo podatkov

Vsebine in fotografije, objavljene na www.martinavpd.com so last podjetja Kemilegis d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.
Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja podjetja Kemilegis d.o.o.

Kemilegis d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.martinavpd.com brez predhodnega opozorila. Kemilegis d.o.o. bo storila vse, da bodo informacije na straneh točne in podatki ažurni, vendar uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Na spletnih straneh www.martinavpd.com so/bodo objavljene povezave na spletne strani drugih podjetij/organizacij. Nad vsebinami na teh spletnih straneh Kemilegis d.o.o. nima nadzora, zato zanje ne prevzema nobene odgovornosti.

Politika zasebnosti

Uporabnikom spletnega mesta Kemilegis d.o.o. želimo pojasniti, da bomo vse pridobljene informacije uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z vami in, da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo oziroma jih posredovali tretjim osebam.

Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za doseg namena. Na podlagi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe informiranja o naših aktivnostih in programih in vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi nase izobraževalne ponudbe.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da tako glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic in obveznosti, ki jih Kemilegis d.o.o. kot upravljalec zbirke osebnih podatkov ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe.

GDPR UREDBA IN PRAVICA DO INFORMACIJE IN POPRAVKA PODATKOV

Uporabnik spletne strani lahko zahteva Poročilo o podatkih uporabnika, ki jih hrani spletna stran in tako, da nam pošljete sporočilo ali za to uporabite kontaktni obrazec. Kot upravitelj podatkov lahko na zahtevo uporabnikov/kupcev predložimo pregled podatkov, ki jih hranimo o njih in v katere namene se njihovi podatki obdelujejo. Uporabnik spletne strani ima možnost zahtevati popravek svojih osebnih podatkov, tako, da se prijavi v nadzorno ploščo trgovine s svojimi prijavnimi podatki, ki jih je navedel ob registraciji in tako spremeni svoje osebne podatke.

Če ni zakonitih razlogov za hrambo osebnih podatkov uporabnika, ima posameznik pravico do izbrisa podatkov. Uporabnik lahko zahteva izbris svojih osebnih tako, da nam pošljete sporočilo ali za to uporabite kontaktni obrazec.

Ob ustrezni potrditvi istovetnosti uporabnika se mu na njegov e-mail naslov pošlje izčrpno poročilo v skladu z GDPR uredbo.

ALI BO PODJETJE POSREDOVALO VAŠE PODATKE TRETJIM OSEBAM?

Ne! Brez vaše posebne privolitve, jih ne bomo posredovali, prodali ali zamenjali z nobeno drugo ustanovo, podjetjem ali fizično osebo, razen v primeru zahteve s strani uradnih oseb in organov pregona.